Veiklos sritys » Mėnesio darbo planas

Gruodžio mėnesio darbo planas

 

Gruodžio 2 d. Mokyklos kiemo puošimas.

Gruodžio 3 d. ,,Pasakėlės“ gr. adventinė vakaronė.

Gruodžio 3 d. išvyka į Radviliškio l.-d. ,,Eglutė“.

Gruodžio 4 d. kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio 5 d. ,,Naminuko“ gr. adventinė vakaronė.

Gruodžio 12 d. dalyvavimas respublikinėje praktinėje konferencijoje ,,Pažink. Atrask. Patirk“.

Gruodžio 12 d. dalyvavimas seminare PMMC.

Gruodžio 12 d. Mokyklos darbuotojų adventinė vakaronė.

Gruodžio 16 d. kalėdinė šokių šventė.

Gruodžio 17 d. ,,Šilelio“, ,,Varpelio“, ,,Nykštuko“, ,,Gintarėlio“, ,,Pasakėlės“, ,,Naminuko“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 18 d. ,,Gandriuko“, ,,Uogelės“, ,,Vyturėlio“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 19 d. ,,Lizdelio“, ,,Smalsučio“, ,,Saulutės“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

 

 

Lapkričio mėnesio darbo planas

 

Lapkričio 6 d. ,,Lizdelio“ gr. išvyka į muziejų.

Lapkričio 11 d. ,,Lizdelio“ ir ,,Smalsučio“ gr. išvyka į vaikų biblioteką.

Lapkričio 12 d. ,,Šilelio“ ir ,,Naminuko“ gr. išvyka į vaikų biblioteką.

Nuo lapkričio 12 d. tarptautinio projekto ,,Draugystės pynė“ įgyvendinimas.

Lapkričio 15 d. Tolerancijos diena.

Lapkričio 18-20 d.d. sveikatingumo veiklos ,,Sveikas maistas - sveikas vaikas".

Lapkričio 20 d. regioninė šventė ,,Pažinsi tautosaką – pažinsi save“.

Lapkričio 29 d. Draugo diena.

 

 

Spalio mėnesio darbo planas

 

 

Spalio 1 d. Muzikos diena.

Spalio 3 d. Šypsenų diena.

Spalio 3 d. rajoninis saugaus eismo konkursas.

Spalio 4 d. dalyvavimas naujų atliekų konteinerių atidarymo programoje.

Spalio 4 d. spektaklis Mokytojų dienai.

Spalio 7 d. Sporto diena.

Spalio 8,9 d.d. išvyka į Tradicinių amatų centrą.

Spalio 10 d. darželio ugdytinių pasirodymas ligoninėje.

Spalio 14 d. pasaulinė rankų plovimo diena.

Spalio 15 d. Rudenėlio šventė.

Spalio 28-31 d.d. Helovino moliūgų-žibintų paroda.

Spalio 31 d. Helovinas.

 

Rugsėjo mėnesio darbo planas

 

 

Rugsėjo 2 d. Mokslo metų pradžios šventė.

Rugsėjo 2-30 d.d. dalyvavimas respublikiniame meninių darbų konkurse ,,Draugystė“.

Rugsėjo 11 d. šokių šventė.

Rugsėjo 16 d. vaikų fotosesija.

Rugsėjo 17-20 d.d. Judrumo savaitės renginiai.

Rugsėjo 24 d. išvyka į gyvūnų prieglaudą.

Rugsėjo 28 d. darbuotojų išvyka.