Veiklos sritys » Mėnesio darbo planas

Kovo mėnesio darbo planas

 

Kovo 4 d. Kaziuko mugė.

Kovo 10 d. akcija Kovo 11-ajai ,,Laisvės vėjas“.

Kovo 12 d. iškyla, skirta Lietuvos atkūrimo 30-mečiui paminėti.

Kovo 20 d. Žemės diena.

Kovo 23-31 d.d. Sąmoningumo savaitė.

Kovo 27 d. ,,Tramtatulis 2020“.

Kovo mėn. ,,Lizdelio“ ir ,,Naminukas“ išvykos į Pagramančio bendruomenės centrą ,,Gramančia“.

 

 

Vasario mėnesio darbo planas

 

Vasario 1-28 d.d.  Vasaris - sveikatingumo mėnuo.

Vasario 5 d. išvyka į restoraną ,,Holivudas“.

Vasario 5 d. Duonos diena.

Nuo vasario 7 d. ,,Lesyklėlių paroda“.

Vasario 11 d. ,,Lesyklėlių kabinimo šventė“.

Vasario 14 d. Širdučių diena.

Vasario 17 d. ,,Lietuvos gimtadienis“.

Vasario 17 d. ,,Nykštuko“ ir ,,Pasakėlės“ gr. išvyka į Tradicinių amatų centrą.

Vasario 20 d. ,,Smalsučio“ gr. išvyka į Tradicinių amatų centrą.

Vasario 25 d. Užgavėnės.

 

Sausio mėnesio darbo planas

 

Sausio 6 d. Trys Karaliai.

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena.

Sausio 14 d. Mokyklos tarybos rinkimai.

Sausio 23 d. Arbatų degustacija grupėse.

Sausio 28 d. Eksperimentinės veiklos su vandeniu.

 

 

Gruodžio mėnesio darbo planas

 

Gruodžio 2 d. Mokyklos kiemo puošimas.

Gruodžio 3 d. ,,Pasakėlės“ gr. adventinė vakaronė.

Gruodžio 3 d. išvyka į Radviliškio l.-d. ,,Eglutė“.

Gruodžio 4 d. kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio 5 d. ,,Naminuko“ gr. adventinė vakaronė.

Gruodžio 12 d. dalyvavimas respublikinėje praktinėje konferencijoje ,,Pažink. Atrask. Patirk“.

Gruodžio 12 d. dalyvavimas seminare PMMC.

Gruodžio 12 d. Mokyklos darbuotojų adventinė vakaronė.

Gruodžio 16 d. kalėdinė šokių šventė.

Gruodžio 17 d. ,,Šilelio“, ,,Varpelio“, ,,Nykštuko“, ,,Gintarėlio“, ,,Pasakėlės“, ,,Naminuko“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 18 d. ,,Gandriuko“, ,,Uogelės“, ,,Vyturėlio“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 19 d. ,,Lizdelio“, ,,Smalsučio“, ,,Saulutės“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

 

 

Lapkričio mėnesio darbo planas

 

Lapkričio 6 d. ,,Lizdelio“ gr. išvyka į muziejų.

Lapkričio 11 d. ,,Lizdelio“ ir ,,Smalsučio“ gr. išvyka į vaikų biblioteką.

Lapkričio 12 d. ,,Šilelio“ ir ,,Naminuko“ gr. išvyka į vaikų biblioteką.

Nuo lapkričio 12 d. tarptautinio projekto ,,Draugystės pynė“ įgyvendinimas.

Lapkričio 15 d. Tolerancijos diena.

Lapkričio 18-20 d.d. sveikatingumo veiklos ,,Sveikas maistas - sveikas vaikas".

Lapkričio 20 d. regioninė šventė ,,Pažinsi tautosaką – pažinsi save“.

Lapkričio 29 d. Draugo diena.

 

 

Spalio mėnesio darbo planas

 

 

Spalio 1 d. Muzikos diena.

Spalio 3 d. Šypsenų diena.

Spalio 3 d. rajoninis saugaus eismo konkursas.

Spalio 4 d. dalyvavimas naujų atliekų konteinerių atidarymo programoje.

Spalio 4 d. spektaklis Mokytojų dienai.

Spalio 7 d. Sporto diena.

Spalio 8,9 d.d. išvyka į Tradicinių amatų centrą.

Spalio 10 d. darželio ugdytinių pasirodymas ligoninėje.

Spalio 14 d. pasaulinė rankų plovimo diena.

Spalio 15 d. Rudenėlio šventė.

Spalio 28-31 d.d. Helovino moliūgų-žibintų paroda.

Spalio 31 d. Helovinas.

 

Rugsėjo mėnesio darbo planas

 

 

Rugsėjo 2 d. Mokslo metų pradžios šventė.

Rugsėjo 2-30 d.d. dalyvavimas respublikiniame meninių darbų konkurse ,,Draugystė“.

Rugsėjo 11 d. šokių šventė.

Rugsėjo 16 d. vaikų fotosesija.

Rugsėjo 17-20 d.d. Judrumo savaitės renginiai.

Rugsėjo 24 d. išvyka į gyvūnų prieglaudą.

Rugsėjo 28 d. darbuotojų išvyka.