Veikla spausdinti

Spalio mėnesio darbo planas

 

Spalio 5 d. Mokytojų dienos minėjimas.

Spalio 12-16 d.d. paroda „Rudenėlio išdaigos“.

Spalio 13 d. linksmas tarptautinės kostiumų dienos paminėjimas.

Spalio 16 d. dalyvavimas seminare „Naujoji Z karta: kitoks mokymasis ir pedagoginis bendradarbiavimas“.

Spalio 19-23 d.d. Spalvų savaitė.

Spalio 20 d. dalyvavimas seminare „Informacinės technologijos ir modernizacija ikimokyklinėse įstaigose“.

Spalio 28 d. „Rudenėlio šventė“.

 

 

Rugsėjo mėnesio darbo planas

 

Rugsėjo 1 d. šventė „Vasarėlė jau praėjo, į darželį vėl atėjom“.

Rugsėjo 8 d. privalomieji pirmosios pagalbos mokymai.

Rugsėjo 9 d. dalyvavimas šventėje „Ot, kokie mes gražūs!“ Tauragės pilies kiemelyje.

Rugsėjo 10 d. dalyvavimas seminare „Vaiko pažangos vertinimas ir ugdymo turinio planavimas, naudojantis pasiekimų aprašu“.

Rugsėjo 21-25 d.d. Tyrinėjimų, atradimų ir bandymų savaitė.

Rugsėjo 29 d. sveikatingumo šventė „Mes visi drauge – sportiška šeima“.

Rugsėjo 30 d. logopedinė popietė-pramoga „Gražių žodelių skrynelė“.