Veikla spausdinti

Gegužės mėnesio darbo planas

 

Gegužės 6 d. „Šilelio“ grupės išvyka į UAB „Alantas“.

Gegužės 7 d. „Gintarėlio“ grupės vaikų spektaklis tėveliams „Pasaka apie lakštingalą“.

Gegužės 8 d. dalyvavimas Europos dienų renginyje vaikams „Zuikių pamokos“.

Gegužės 12 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Man tai pavyko“.

Gegužės 11-15 d.d. piešinių paroda „Mano šeima“.

Gegužės 15 d. šeimos šventė „Vaikystės pieva“.

Gegužės 21 d. mokytojų tarybos posėdis „Vaikų perėjimas iš lopšelio į darželį ir į priešmokyklinę grupę. Su kokiomis problemomis susiduriame ir kaip jas sprendžiame“.

Gegužės 26 d. metodinės tarybos posėdis „Vaikų ugdymas, pasitelkiant šiuolaikinius ugdymo būdus ir metodus“. Išbandyto elektroninio dienyno vertinimas ir aptarimas.

Gegužės 27, 28 d.d. priešmokyklinių grupių išleistuvių šventės „Lik sveikas, darželi“.

Gegužės 30 d. dalyvavimas Tauragės miesto šventėje.

 

Balandžio mėnesio darbo planas

 

Balandžio 1-10 d.d. velykinių puokščių paroda.

Balandžio 7 d. šv. Velykų šventė.

Balandžio 13-24 d.d. projekto „Aš saugus, kai žinau“ įgyvendinimas.

Balandžio 23 d. metodinės tarybos posėdis „Pedagogo asmenybės, kūrybiškumo, kompetencijos ir darbo stiliaus reikšmė ugdymo procesui“.

Balandžio 28 d. mūsų darželio mažųjų skaitovų konkursas „Žodelių muzika švelni“.

Balandžio 29 d. pranešimas Vaiko gerovės komisijos posėdyje „Rekomendacijos vaikų kalbos ugdymui“.

Balandžio 30 d. respublikinio vaikų meno projekto „Vėtrungė mamai 2015“ įgyvendinimas.

 

 

Kovo mėnesio darbo planas

 

Nuo kovo 2 d. etnografinio projekto „Tauragės krašto tautosaka“ įgyvendinimas.

Kovo 3 d. „Šilelio“ grupės vaikų išvyka į bendrovę „Egersund Net“.

Kovo 3 d. dalyvavimas rajoniniame „Tramtatulis“ etape.

Kovo 4 d. Kaziuko mugė.

Kovo 10 d. Kovo 11-osios paminėjimas.

Kovo 20 d. mokyklos bendruomenės išvyka į miuziklą „Paryžiaus katedra“.

Kovo 20 d. Žemės diena.

Kovo 25 d. rajoninis šaškių turnyras.

Kovo 23-27 d.d. veiksmo savaitė „Be patyčių“.

Kovo 26 d. Mokytojų tarybos pasitarimas „Vaikų pasiekimus įtakojantys veiksniai“.

Kovo 28 d. teatrinis projektas „Pasakos ir legendos apie paukštelius“.

Kovo 31 d. ekskursija į Tauragės krašto muziejų.

 

 

Vasario mėnesio darbo planas

 

Vasario 9-13 d.d. vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Lietuvos pilys“.

Vasario 13 d. Vasario 16-osios tautinis rytmetys ,,Šalis ta – Lietuva vadinas“.

Vasario 17 d. Užgavėnės.

Vasario 23-27 d.d. Profesijų savaitė.

Vasario 26 d. išvyka į Keramikos studiją.

 

 

Sausio mėnesio darbo planas

 

Sausio 6 d. atsisveikinimo su kalėdine eglute šventė.

Sausio 13 d. pilietinė iniciatyva-akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

Sausio 14 d. Mokyklos tarybos posėdis „2014 metų veiklos programos įgyvendinimo analizė. Mokyklos 2015 metų veiklos plano vertinimas“.

Sausio 20-23 d.d. teatro dienos „Vaidiname draugams“.

Sausio 27 d. Šaškių turnyras.

 

 

Gruodžio mėnesio darbo planas

 

Gruodžio 1-31 d.d. sveikatingumo projekto „Žolelių arbata – vaikučiams sveikata“ tąsa.

Gruodžio 8-12 d.d. Gerumo savaitė „Po baltu angelo sparnu“.

Gruodžio 8 d. vykimas į V. Pikčiūno seminarą „Pedagogo asmeninė motyvacija ir vidinis nusiteikimas“.

Gruodžio 11 d. Adventinis pavakarojimas su pasakotoja Birute.

Gruodžio 12 d. Šviesos diena. Eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio 16 d. „Varpelio“, „Uogelės“, „Pasakėlės“ grupių susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 18 d. „Saulutės“, „Vyturėlio“, „Nykštuko“ grupių susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 16-18 d.d. vykimas į šventinį spektaklį „Ledinuko Kalėdos“.

Gruodžio 22 d. Mokyklos tarybos posėdis „2015 metų veiklos plano projektas, perspektyvinė mokytojų atestacija, mokyklos tarybos veiklos plano aptarimas“.

Gruodžio 27 d. vykimas į Johann Strauss operetę „Vienos kraujas“.

 

 

Lapkričio mėnesio darbo planas

 

Lapkričio 3-28 d.d. sveikatingumo projektas „Žolelių arbata – vaikučiams sveikata“.

Lapkričio 5 d. projekto „Pušku pušku pu pu pu, rudenėlį aš vežu“ baigiamoji šventė „Šokam, sukamės ratu“.

Lapkričio 10-28 d.d. vakaronės su tėvais.

Lapkričio 10-14 d.d. Tolerancijos savaitė.

Lapkričio 12 d. dalyvavimas privalomuosiuose higienos įgūdžių mokymuose.

Lapkričio 13 d. dalyvavimas Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte „Troliai Šiaurėje“.

Lapkričio 18 d. dalyvavimas poezijos popietėje „Mūsų dienos kaip šventė“.

Lapkričio 28 d. šventinis rytmetys „Uždekime Advento žvakelę“.

 

 

Spalio mėnesio darbo planas

 

Spalio 1 d. Mokytojų dienos paminėjimas.

Spalio 15 d. išvyka į UAB „Molupis ir Ko“.

Spalio 20-31 d.d. vaikų meninės kūrybos projektas „Rudenėli, aš ir tu, dailininkai mes abu“.

Spalio 29 d. metodinės tarybos posėdis „Vaiko saviraiškos galimybių skatinimas“.

Spalio 30 d. projekto „Pušku pušku pu pu pu, rudenėlį aš vežu“ baigiamoji šventė „Šokam, sukamės ratu“.

 

 

Rugsėjo mėnesio darbo planas

 

Rugsėjo 1 d. šventė „Vasarėlė jau praėjo, į darželį vėl atėjom“.

Rugsėjo 1-spalio 31 d.d. projekto „Ką pasėsi, tą ir pjausi“ įgyvendinimas.

Rugsėjo 8 d. sporto šventė „Futbolo fiesta“.

Rugsėjo 15-19 d.d. aplinkosauginė savaitė „Ežiuko pamokėlės“.

Rugsėjo 25 d. Mokytojų tarybos posėdis „Kvalifikacijos kėlimo aptarimas. Gerų idėjų ir patirties sklaida.

 

 

Birželio mėnesio darbo planas

 

Birželio 2-30 d.d. projekto „Vasaros karalystėje“ įgyvendinimas.

Birželio 4 d. Sporto šventė „Aš sportuoju ir žaidžiu“.

Birželio 5 d. tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimas „Smėlio pilys nematytos“.

Birželio 16-20 d.d. Kino savaitė „Lyja lietus per karaliaus pietus“.

Birželio 23 d. Rasų šventė „Gėlių vainikas ant mano galvelės žydės ir kvepės vasarėlės spalvom“.

 

 

Gegužės mėnesio darbo planas

 

Gegužės 2 d. Mamyčių šventė; dalyvavimas respublikiniame projekte „Skėtis mamai 2014“.

Gegužės 15 d. iškilmingas l.-d. „Žvaigždutė“, l.-d. „Kodėlčius“, Šaltinio progimnazijos ir Žalgirių gimnazijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

Gegužės 15 d. Šeimos šventė.

Gegužės 19 d. Sporto šventė.

Gegužės 23, 24 d.d. dalyvavimas Tauragės miesto šventėje „Mes Tauragei – Tauragė mums“.

Gegužės 29 d. atsisveikinimo su darželiu šventė „Lik sveikas, darželi!”.

 

 

Balandžio mėnesio darbo planas

 

Balandžio 1-30 d.d. ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ idėjų įgyvendinimas.

Balandžio 3 d. dalyvavimas rajoniniame skaitovų konkurse „Gamtos taku – 2014“.

Balandžio 4 d. ekskursija į Tauragės apskr. PGT.

Balandžio 8 d. seminaras auklėtojų padėjėjoms ,,Auklėtojų padėjėjų vaidmuo, kuriant palankią psichologinę aplinką darželio grupėje“.

Balandžio 9 d. viešėsime l.-d. „Ąžuoliukas“.

Iki balandžio 11 d. projekto „Aš saugus, kai žinau“ įgyvendinimas.

Balandžio 14-30 d.d. aplinkosauginio projekto „Ežiuko pamokėlės“ įgyvendinimas.

Balandžio 22 d. šv. Velykų šventė ,,Per Velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas“.

Balandžio  24 d. mokytojų tarybos posėdis ,,Geros mokyklos koncepcijos aptarimas“.

Balandžio 29 d. metodinės tarybos posėdis „Tradicinės ir netradicinės vaikų užimtumo lauke formos“.

 

 

Kovo mėnesio darbo planas

 

Kovo 4 d. Užgavėnės.

Kovo 12 d. teatralizuota šventinė popietė „Skriskit, skriskit Lietuvėlėn“, skirta Kovo 11-ajai paminėti.

Kovo 17-21 d.d. „Profesijų savaitė“.

Kovo 19 d. svečiuojasi lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdytiniai.

Kovo 20 d. Žemės diena.

Kovo 24 d. dalyvavimas konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ 2-ame etape.

Kovo 24-28 d.d. veiksmo savaitė „Savaitė be patyčių“.

Kovo 31d.- balandžio 11 d. projektas „Aš saugus, kai žinau“.

 

 

Vasario mėnesio darbo planas

 

Vasario 3-28 d.d. vasaris – sveikatingumo mėnesis.

Vasario 5 d. Duonos diena.

Vasario 14 d. šv. Valentino diena.

Vasario 17 d. Vasario 16-osios tautinis rytmetys „Šalis ta – Lietuva vadinas“.

Vasario 28 d. padėkos šventė ,,Spalvota vaikystė“, skirta pastato renovacijos užbaigimui.

 

 

Sausio mėnesio darbo planas

 

Sausio 7 d. atsisveikinimo su Kalėdų eglute šventė.

Sausio 13-osios dienos paminėjimas - dalyvavimas respublikinėje akcijoje ,,Atmintis gyva“.

Sausio 24 d. darželio tarybos ataskaitinis susirinkimas. Naujos tarybos rinkimai.

Sausio 29 d. direktorės metinės veiklos ataskaita.

Iki sausio 31 d. 2013 m.  veiklos  ataskaitos bei 2014 m. metinio  veiklos  plano   rengimas.

Per mėnesį statistinių ataskaitų pateikimas.

Sausio 30 d. popietė priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ,,Graži mano kalba".

Sausio 31 d. vaikų piešinių paroda ,,Žvaigždutė“ – mano darželis, čia tiesias vaikystės takelis“.

 

 

Gruodžio mėnesio darbo planas

 

Gruodžio 6 d. vakaronė su vaikų poete Zita Gaižauskaite.

Gruodžio 10-31 d.d. vaikučių su tėveliais pagamintų kalėdinių nykštukų paroda.

Gruodžio 13 d. Šviesos šventė.

Gruodžio 16-20 d.d. grupių susitikimai su Kalėdų Seneliu.

 

 

Lapkričio mėnesio darbo planas

 

Lapkričio 6 d. projekto „Visa Lietuva skaito vaikams“ tąsa - „Netradicinių knygučių paroda“.

Lapkričio 14 d. sveikos gyvensenos projekto „Kad augtume sveiki ir stiprūs“ tąsa – sportinė pramoga „Tarpgrupinės salės riedulio varžytuvės“.

Lapkričio 18-22 d.d. „Tolerancijos savaitė“.

Lapkričio 18-29 d.d. „Vakaronės su tėvais“.

Lapkričio 20 d. projekto „Rudenėlis spalvina miškus“ tąsa – „Aprenkime medžius“

Lapkričio 26 d. sveikos gyvensenos projekto „Kad augtume sveiki ir stiprūs“ tąsa – sveikatos ugdymo paskaitėlė „Kokias ligas sukelia nešvarios rankytės?“

Lapkričio 29 d. šventinis rytmetys „Uždekime Advento žvakelę“.

 

 

Spalio mėnesio darbo planas

 

Spalio 1-31 d.d. projekto „Visa Lietuva skaito vaikams“ tąsa – „Netradicinių knygučių gamyba ir paroda“.

Spalio 4 d. Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas.

Spalio 7 d. projekto „Rudenėlis spalvina miškus“ tąsa – išvyka į mišką, rudenėjančios gamtos stebėjimas.

Spalio 14-18 d.d. projekto „Kad augtume sveiki ir stiprūs“ įgyvendinimas – sveikatingumo savaitė „Augu sveikas kaip ridikas“.

Spalio 22 d. „Rudenėlio šventė“.

Spalio 24 d. projekto „Kad augtume sveiki ir stiprūs“ įgyvendinimas – pramoga „Vitaminai mūsų draugai“.

Spalio 29 d. metodinės tarybos posėdis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacija darželyje. Pagalba vaikui ir tėvams“.

 

 

Rugsėjo mėnesio darbo planas

 

Rugsėjo 16 d. šventė „Vasarėlė jau praėjo, į darželį vėl atėjom“.

Rugsėjo-lapkričio mėn. projektas „Rudenėlis spalvina miškus“.

Rugsėjo 16-30 d.d. projekto „Visa Lietuva skaito vaikams“ tąsa – „Klausau pasakėlės ant minkštos pagalvėlės“.

Rusėjo 16-30 d.d. projekto „Kad augtume sveiki ir stiprūs“ įgyvendinimas – sveikatos ugdymo valandėlės „Kvėpavimo džiaugsmas“.

Rugsėjo mėn. sveikatingumo veiklos projekto „Diagnozė – sveikatos virusas „Žvaigždutės“ darželyje“ tąsa – „Šeimos sveikatos virusas“.

Rugsėjo 24 d. mokytojų tarybos posėdis „Naujų formų ir būdų taikymas bendradarbiavime su šeima“.

Rugsėjo 27 d. metodinės tarybos posėdis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacija darželyje. Pagalba vaikui ir tėvams“.

Rugsėjo 30 d. direkcinis pasitarimas „Darbo organizavimo problemų aptarimas“.