Veikla spausdinti

Vasario mėnesio darbo planas

 

Vasario 1-29 d.d. Vasaris – sveikatingumo mėnuo.

Vasario 1-kovo 31 d.d. gerumo akcija-projektas „Duok leteną“.

Vasario 1 d. VGK posėdis.

Vasario 2 d. visuotinis darbuotojų susirinkimas.

Vasario 5 d. Duonos diena.

Vasario 8 d. „Aktyviųjų mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose“.

Vasario 9 d. Užgavėnės.

Vasario 11 d. Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinis ugdymas. Projektas „Mažųjų olimpiada“.

Vasario 15 d. Širdučių šventė.

Vasario 17 d. Lietuvos gimtadienis.

Vasario 18 d. „Vaiko kompetencijų ugdymas pasitelkiant žaidimus“.

Vasario 23 d. baigiamoji Sveikatingumo mėnesio pramoginė-viktorina „Būsiu sveikas kaip ridikas“.

Vasario 25 d. rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų renginys „Šaškės 2016“.

 

 

 

Sausio mėnesio darbo planas

 

Sausio 6 d. Trijų Karalių šventė.

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas.

Sausio 14 d. dalyvavimas Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ II ture.

Sausio 18-22 d.d. bendra tėvelių ir vaikų darbų paroda „Žiemos išdaigos“.

Sausio 19 d. Mokyklos metodinės tarybos posėdis „Grupių kalėdinių švenčių aptarimas“.

Sausio 20 d. dalyvavimas seminare „Kaip telkti kolektyvą ir didinti emocinę pusiausvyrą darbe?“.

Sausio 28 d. dalyvavimas seminare „Tradicinių renginių netradicinis organizavimas“.

 

Gruodžio mėnesio darbo planas

 

Gruodžio 1 d. dalyvavimas seminare „Streso suvaldymas ir savęs harmonizavimo metodai“.

Gruodžio 2 d. dalyvavimas seminare „Super auklėtoja“.

Gruodžio 5 d. išvyka į Klaipėdos muzikinį teatrą.

Gruodžio 7 d. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas.

Gruodžio 8 d. Mokytojų tarybos posėdis „Bendravimo su tėvais etika“.

Gruodžio 8 d. spektaklis darželio salėje „Lietuviška komedija“.

Gruodžio 9 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Man tai pavyko“.

Gruodžio 9 d. Eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio 10 d. „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“.

Gruodžio 10 d. Strateginio plano monitoringo grupės susirinkimas.

Gruodžio 14 d. „Uogelės“, „Nykštuko“ ir „Gandriuko“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 14-31 d.d. gerumo akcija „Padovanok draugui knygą“.

Gruodžio 15 d. „Varpelio“, „Pasakėlės“, Smalsučio“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 16 d. „Naminuko“ gr. susitikimas su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 17 d. „Saulutės“ ir „Gintarėlio“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 18 d. „Šilelio“ gr. susitikimas su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 22 d. metodinė popietė „Psichologo veiklos specifika darželyje“.

Gruodžio 21 d. „Lizdelio“ gr. susitikimas su Kalėdų Seneliu.

 

 

Lapkričio mėnesio darbo planas

 

Lapkričio 5 d. dalyvavimas seminare „Žvilgsnis į skaitmeninius pokyčius“;

Lapkričio 7 d. darželio jubiliejaus minėjimas;

Lapkričio 10 d. paskaita „Meluojantis vaikas“;

Lapkričio 13 d. dalyvavimas seminare „Įvairios muzikos ugdymo metodikos“;

Lapkričio 16 d. Tolerancijos diena;

Lapkričio 17 d. dalyvavimas seminare „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“;

Lapkričio 17 d. pranešimas „Atnaujintos ugdymo programos „Pažinimo takeliu“ pristatymas;

Lapkričio 18 d. dalyvavimas renginyje „Poezijos rudenėlis“ „Žalgirių“ gimnazijoje;

Lapkričio 19 d. konkurso „Dainų dainelė“ mokyklos etapas;

Lapkričio 21 d. dalyvavimas seminare „Šokio, sporto ir sveikatingumo konvencija 2015“

Lapkričio 24 d. seminaras „Komunikacija ir efektyvus bendravimas su tėvais“;

Lapkričio 23-27 d.d. adventinės vakaronės su tėvais;

Lapkričio 25 d. konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ 1-asis etapas;

Lapkričio 28 d. „Lizdelio“ gr. išvyka į Šiaulių šokolado fabriką;

Lapkričio 30 d. metodinės tarybos posėdis „Individualios veiklos organizavimas ir planavimas ikimokyklinio ugdymo grupėje“;

Lapkričio 30 d. šventinis rytmetys „Uždekime Advento žvakelę“;

 

 

Spalio mėnesio darbo planas

 

Spalio 5 d. Mokytojų dienos minėjimas.

Spalio 12-16 d.d. paroda „Rudenėlio išdaigos“.

Spalio 13 d. linksmas tarptautinės kostiumų dienos paminėjimas.

Spalio 16 d. dalyvavimas seminare „Naujoji Z karta: kitoks mokymasis ir pedagoginis bendradarbiavimas“.

Spalio 19-23 d.d. Spalvų savaitė.

Spalio 20 d. dalyvavimas seminare „Informacinės technologijos ir modernizacija ikimokyklinėse įstaigose“.

Spalio 28 d. „Rudenėlio šventė“.

 

 

Rugsėjo mėnesio darbo planas

 

Rugsėjo 1 d. šventė „Vasarėlė jau praėjo, į darželį vėl atėjom“.

Rugsėjo 8 d. privalomieji pirmosios pagalbos mokymai.

Rugsėjo 9 d. dalyvavimas šventėje „Ot, kokie mes gražūs!“ Tauragės pilies kiemelyje.

Rugsėjo 10 d. dalyvavimas seminare „Vaiko pažangos vertinimas ir ugdymo turinio planavimas, naudojantis pasiekimų aprašu“.

Rugsėjo 21-25 d.d. Tyrinėjimų, atradimų ir bandymų savaitė.

Rugsėjo 29 d. sveikatingumo šventė „Mes visi drauge – sportiška šeima“.

Rugsėjo 30 d. logopedinė popietė-pramoga „Gražių žodelių skrynelė“.