Veikla spausdinti

Birželio mėnesio darbo planas

 

Visą mėnesį naujų vaikų priėmimas. Adaptacija, tėvų supažindinimas su darželio veikla.

Birželio 1 d. dalyvavimas UNICEF vaikų bėgime.

Nuo birželio 9 d. edukacinių, meninių, muzikinių veiklų perkėlimas į lauką.

Nuo birželio 20 d. vaikų iš lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ priėmimas.

Visą mėnesį rytinė mankšta vyresnių grupių vaikams lauke.

Birželio 23 d. Rasos šventė.

 

 

Gegužės mėnesio darbo planas

 

Gegužės 5 d. projekto „70-mečio daržas“ įgyvendinimas.

Gegužės 6 d. edukacinė išvyka į respublikinio kvalifikacijos tobulinimo renginio „Metodų mugė“ programą „Žaidimų vaivorykštė“.

Gegužės 10 d. rajoninės futboliuko varžybos „Įvartis 2016“.

Gegužės 10-19 d.d. grupių „Šeimos šventės“ darželio salėje.

Nuo gegužės 16 d. rytinės mankštos darželio kieme.

Gegužės 17 d. atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos „Pažinimo takeliu“ pristatymas.

Gegužės 21 d. „Gintarėlio“ grupės išvyka į Klaipėdos delfinariumą.

Gegužės 24-25 d.d. priešmokyklinio ugdymo grupių šventės „Lik sveikas, darželi“.

Gegužės 30 d. „Gintarėlio“ gr. atsisveikinimo su darželiu šventė.

 

Balandžio mėnesio darbo planas

 

Balandžio 1-29 d.d. respublikinis vaikų piešinių konkursas „Nusipiešk sau kojinytes“.

Balandžio 4-15 d.d. sveikatingumo užsiėmimai-mankštos „Turiu tiesią nugarytę“.

Balandžio 5-gegužės 10 d.d. mokymai pedagogams „Pozityvus bendravimas su vaikais“.

Balandžio 7 d. skaitovų konkursas „Vaikučių žodeliai kaip žibuoklių žiedeliai“.

Balandžio 11 d. metodinės tarybos posėdis „Vaiko fizinės ir emocinės sveikatos puoselėjimas, pasitelkiant kūrybiškumą, fizinį aktyvumą“.

Balandžio 11-29 d.d. piešinių paroda ekologine tematika „Gamta – visų namai“.

Balandžio 12 d. dalyvavimas projekto „Mažųjų olimpiada“ II ture.

Balandžio 12-14 d.d. teatrinio projekto „Seku seku pasaką“ įgyvendinimas“.

Balandžio 13 d. seminaras auklėtojų padėjėjoms „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo strategijos“.

Balandžio 14 d. dalyvavimas seminare „Vaiko piešinio paslaptys. Kūrybiškumo ugdymas“.

Balandžio 18-22 d.d. projekto „Aš saugus kelyje“ įgyvendinimas.

Balandžio 18-29 d.d. sveikatos ugdymo užsiėmimai „Kur slepiasi vitaminai“.

Balandžio 19 d. dalyvavimas seminare „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas aplinkoje, skatinančioje vaiko iniciatyvą ir saviraišką“.

Balandžio 27 d. dalyvavimas seminare „Dainų kūryba vaikams ir ne tik“.

Balandžio 29 d. respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų šokio, sporto ir sveikatingumo projekto „Šokio manija 2016“ įgyvendinimas.

Balandžio mėn. rajoninis raiškiojo skaitymo konkursas.

 

 

Kovo mėnesio darbo planas

 

Kovo 4 d. dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Mažųjų olimpiada 2016“.

Kovo 4 d. Kaziuko mugė.

Kovo 7-18 d.d. sveikatingumo užsiėmimai „Daržoves auginu – sveikas ir gudrus esu“.

Kovo 10 d. dalyvavimas seminare „Audžiam tautiškumo raštą“.

Kovo 12 d. dalyvavimas rajoninėje akcijoje „Namai paukšteliams“.

Kovo 14 d. dalyvavimas respublikiniame konkurse „Iš knygelės į širdelę 2016“.

Kovo 18 d. Žemės dienos šventė.

Kovo 14-20 d.d. veiksmo savaitė „Be patyčių“.

Kovo 21 d. dalyvavimas tarptautinio sveikatingumo projekto „Sveikuolių sveikuoliai“ II ture.

Kovo 23 d. „Tikrasis suaugusiojo autoritetas – saugiam vaiko asmenybės augimui“.

Kovo 24-25 d.d. pedagogų veiklos įsivertinimas.

Kovo 21-31 d.d. sveikatingumo užsiėmimai „Regos mankšta – akyčių sveikata.

Kovo 29 d. „Vaikų Velykėlės 2016“.

 

 

Vasario mėnesio darbo planas

 

Vasario 1-29 d.d. Vasaris – sveikatingumo mėnuo.

Vasario 1-kovo 31 d.d. gerumo akcija-projektas „Duok leteną“.

Vasario 1 d. VGK posėdis.

Vasario 2 d. visuotinis darbuotojų susirinkimas.

Vasario 5 d. Duonos diena.

Vasario 8 d. „Aktyviųjų mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose“.

Vasario 9 d. Užgavėnės.

Vasario 11 d. Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinis ugdymas. Projektas „Mažųjų olimpiada“.

Vasario 15 d. Širdučių šventė.

Vasario 17 d. Lietuvos gimtadienis.

Vasario 18 d. „Vaiko kompetencijų ugdymas pasitelkiant žaidimus“.

Vasario 23 d. baigiamoji Sveikatingumo mėnesio pramoginė-viktorina „Būsiu sveikas kaip ridikas“.

Vasario 25 d. rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų renginys „Šaškės 2016“.

 

 

 

Sausio mėnesio darbo planas

 

Sausio 6 d. Trijų Karalių šventė.

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas.

Sausio 14 d. dalyvavimas Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ II ture.

Sausio 18-22 d.d. bendra tėvelių ir vaikų darbų paroda „Žiemos išdaigos“.

Sausio 19 d. Mokyklos metodinės tarybos posėdis „Grupių kalėdinių švenčių aptarimas“.

Sausio 20 d. dalyvavimas seminare „Kaip telkti kolektyvą ir didinti emocinę pusiausvyrą darbe?“.

Sausio 28 d. dalyvavimas seminare „Tradicinių renginių netradicinis organizavimas“.

 

Gruodžio mėnesio darbo planas

 

Gruodžio 1 d. dalyvavimas seminare „Streso suvaldymas ir savęs harmonizavimo metodai“.

Gruodžio 2 d. dalyvavimas seminare „Super auklėtoja“.

Gruodžio 5 d. išvyka į Klaipėdos muzikinį teatrą.

Gruodžio 7 d. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas.

Gruodžio 8 d. Mokytojų tarybos posėdis „Bendravimo su tėvais etika“.

Gruodžio 8 d. spektaklis darželio salėje „Lietuviška komedija“.

Gruodžio 9 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Man tai pavyko“.

Gruodžio 9 d. Eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio 10 d. „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“.

Gruodžio 10 d. Strateginio plano monitoringo grupės susirinkimas.

Gruodžio 14 d. „Uogelės“, „Nykštuko“ ir „Gandriuko“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 14-31 d.d. gerumo akcija „Padovanok draugui knygą“.

Gruodžio 15 d. „Varpelio“, „Pasakėlės“, Smalsučio“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 16 d. „Naminuko“ gr. susitikimas su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 17 d. „Saulutės“ ir „Gintarėlio“ gr. susitikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 18 d. „Šilelio“ gr. susitikimas su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 22 d. metodinė popietė „Psichologo veiklos specifika darželyje“.

Gruodžio 21 d. „Lizdelio“ gr. susitikimas su Kalėdų Seneliu.

 

 

Lapkričio mėnesio darbo planas

 

Lapkričio 5 d. dalyvavimas seminare „Žvilgsnis į skaitmeninius pokyčius“;

Lapkričio 7 d. darželio jubiliejaus minėjimas;

Lapkričio 10 d. paskaita „Meluojantis vaikas“;

Lapkričio 13 d. dalyvavimas seminare „Įvairios muzikos ugdymo metodikos“;

Lapkričio 16 d. Tolerancijos diena;

Lapkričio 17 d. dalyvavimas seminare „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“;

Lapkričio 17 d. pranešimas „Atnaujintos ugdymo programos „Pažinimo takeliu“ pristatymas;

Lapkričio 18 d. dalyvavimas renginyje „Poezijos rudenėlis“ „Žalgirių“ gimnazijoje;

Lapkričio 19 d. konkurso „Dainų dainelė“ mokyklos etapas;

Lapkričio 21 d. dalyvavimas seminare „Šokio, sporto ir sveikatingumo konvencija 2015“

Lapkričio 24 d. seminaras „Komunikacija ir efektyvus bendravimas su tėvais“;

Lapkričio 23-27 d.d. adventinės vakaronės su tėvais;

Lapkričio 25 d. konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ 1-asis etapas;

Lapkričio 28 d. „Lizdelio“ gr. išvyka į Šiaulių šokolado fabriką;

Lapkričio 30 d. metodinės tarybos posėdis „Individualios veiklos organizavimas ir planavimas ikimokyklinio ugdymo grupėje“;

Lapkričio 30 d. šventinis rytmetys „Uždekime Advento žvakelę“;

 

 

Spalio mėnesio darbo planas

 

Spalio 5 d. Mokytojų dienos minėjimas.

Spalio 12-16 d.d. paroda „Rudenėlio išdaigos“.

Spalio 13 d. linksmas tarptautinės kostiumų dienos paminėjimas.

Spalio 16 d. dalyvavimas seminare „Naujoji Z karta: kitoks mokymasis ir pedagoginis bendradarbiavimas“.

Spalio 19-23 d.d. Spalvų savaitė.

Spalio 20 d. dalyvavimas seminare „Informacinės technologijos ir modernizacija ikimokyklinėse įstaigose“.

Spalio 28 d. „Rudenėlio šventė“.

 

 

Rugsėjo mėnesio darbo planas

 

Rugsėjo 1 d. šventė „Vasarėlė jau praėjo, į darželį vėl atėjom“.

Rugsėjo 8 d. privalomieji pirmosios pagalbos mokymai.

Rugsėjo 9 d. dalyvavimas šventėje „Ot, kokie mes gražūs!“ Tauragės pilies kiemelyje.

Rugsėjo 10 d. dalyvavimas seminare „Vaiko pažangos vertinimas ir ugdymo turinio planavimas, naudojantis pasiekimų aprašu“.

Rugsėjo 21-25 d.d. Tyrinėjimų, atradimų ir bandymų savaitė.

Rugsėjo 29 d. sveikatingumo šventė „Mes visi drauge – sportiška šeima“.

Rugsėjo 30 d. logopedinė popietė-pramoga „Gražių žodelių skrynelė“.