Veikla spausdinti

Lapkričio mėnesio darbo planas

 

Lapkričio 5 d. dalyvavimas seminare „Žvilgsnis į skaitmeninius pokyčius“;

Lapkričio 7 d. darželio jubiliejaus minėjimas;

Lapkričio 10 d. paskaita „Meluojantis vaikas“;

Lapkričio 13 d. dalyvavimas seminare „Įvairios muzikos ugdymo metodikos“;

Lapkričio 16 d. Tolerancijos diena;

Lapkričio 17 d. dalyvavimas seminare „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“;

Lapkričio 17 d. pranešimas „Atnaujintos ugdymo programos „Pažinimo takeliu“ pristatymas;

Lapkričio 18 d. dalyvavimas renginyje „Poezijos rudenėlis“ „Žalgirių“ gimnazijoje;

Lapkričio 19 d. konkurso „Dainų dainelė“ mokyklos etapas;

Lapkričio 21 d. dalyvavimas seminare „Šokio, sporto ir sveikatingumo konvencija 2015“

Lapkričio 24 d. seminaras „Komunikacija ir efektyvus bendravimas su tėvais“;

Lapkričio 23-27 d.d. adventinės vakaronės su tėvais;

Lapkričio 25 d. konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ 1-asis etapas;

Lapkričio 28 d. „Lizdelio“ gr. išvyka į Šiaulių šokolado fabriką;

Lapkričio 30 d. metodinės tarybos posėdis „Individualios veiklos organizavimas ir planavimas ikimokyklinio ugdymo grupėje“;

Lapkričio 30 d. šventinis rytmetys „Uždekime Advento žvakelę“;

 

 

Spalio mėnesio darbo planas

 

Spalio 5 d. Mokytojų dienos minėjimas.

Spalio 12-16 d.d. paroda „Rudenėlio išdaigos“.

Spalio 13 d. linksmas tarptautinės kostiumų dienos paminėjimas.

Spalio 16 d. dalyvavimas seminare „Naujoji Z karta: kitoks mokymasis ir pedagoginis bendradarbiavimas“.

Spalio 19-23 d.d. Spalvų savaitė.

Spalio 20 d. dalyvavimas seminare „Informacinės technologijos ir modernizacija ikimokyklinėse įstaigose“.

Spalio 28 d. „Rudenėlio šventė“.

 

 

Rugsėjo mėnesio darbo planas

 

Rugsėjo 1 d. šventė „Vasarėlė jau praėjo, į darželį vėl atėjom“.

Rugsėjo 8 d. privalomieji pirmosios pagalbos mokymai.

Rugsėjo 9 d. dalyvavimas šventėje „Ot, kokie mes gražūs!“ Tauragės pilies kiemelyje.

Rugsėjo 10 d. dalyvavimas seminare „Vaiko pažangos vertinimas ir ugdymo turinio planavimas, naudojantis pasiekimų aprašu“.

Rugsėjo 21-25 d.d. Tyrinėjimų, atradimų ir bandymų savaitė.

Rugsėjo 29 d. sveikatingumo šventė „Mes visi drauge – sportiška šeima“.

Rugsėjo 30 d. logopedinė popietė-pramoga „Gražių žodelių skrynelė“.