Paslaugos » Psichologas

Psichologė Vaida Mačiulienė  konsultuoja tėvus (globėjus), auklėtojas psichologiniais klausimais, teikia jiems su vaikų ugdymu susijusias rekomendacijas, vykdo individualų,  grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinį įvertinimą bei tyrimus,
vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą, dirba su elgesio, emocinių, bendravimo bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

 

Darbo laikas:

 

Pirmadienis 8.00 - 11.00 val.

Antradienis 15.30 - 17.00 val.