Veiklos sritys

Mūsų lopšelis-darželis įkurtas 1945 metais. Tai pirmasis pokarinis darželis Tauragėje. 1977 metais jis perkeltas į naują pastatą Moksleivių alėjoje. 

      ,,Žvaigždutėje“ veikia 13 grupių, kurias lanko 240 vaikų. Vaikų ugdymu rūpinasi 26 pedagogai. Lopšelis-darželis dirba pagal savo sukurtą individualią ugdymo programą ,,Pažinimo takeliu“. Teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų.

      ,,Žvaigždutės“ pedagogai veiklos prioritetu pasirinko meninį ugdymą. Be meninės veiklos mūsų darželyje neįsivaizduojama nė viena diena. Prioritetas ir gamtosauga bei ekologinis ugdymas.

       Darželyje vaikai gali džiaugtis vaikyste, rinktis sau patinkančią veiklą, patys kuria elgesio, bendravimo ir bendradarbiavimo taisykles. Mūsų darželyje vaikų kultūra pripažįstama kaip vertybė, o vaikai – kaip aktyvūs bei išradingi aplinkos kūrėjai. Sudarytos geros sąlygos atskleisti savo individualumą ir kūrybingumą. Aplinka jauki, estetiška, pritaikyta vaikų  poreikiams. Bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla, dalyvauja kuriant jos įvaizdį. Lopšelis-darželis yra žinomas, jo veikla teigiamai vertinama tėvų. Veikia veiksminga informavimo, įvaizdžio kūrimo sistema ir kultūra. Mūsų lopšelis-darželis atviras pokyčiams.

      ,,Žvaigždutė“  turi savo tradicijas. 

           Vaikų dailės darbeliai kasmet eksponuojami mokyklos, miesto bei respublikinėse parodose. Laimi apdovanojimus įvairiuose piešinių konkursuose.

        Daug džiugių išgyvenimų bei teigiamų emocijų vaikams ir visai bendruomenei teikia kiekvienais metais organizuojami meniniai-kūrybiniai projektai.

          Gražia tradicija tapo kasmetiniai renginiai:

Rudenėlio šventė;

Advento vakaronės;

Žibintų šventė;

Kalėdos;

Užgavėnės;

Vasario 16-osios rytmečiai;

Velykos;

Šeimos šventės;

Joninės;

Girinuko šventė;

Atsisveikinimo su darželiu šventė.