Struktūra ir kontaktai » Administracija ir pedagoginiai darbuotojai

 

ADMINISTRACIJA

 

Vardas, pavardė Pareigos Elektroninis paštas Telefonas
Giedrė Valantiejūtė direktoriaus pav. ugdymui atliekanti direktorės pareigas

ugdymas.darzelis@gmail.com

giedre.valantiejute@gmail.com

8 446 57130;

mob. 861542267

Elena Kėdaitienė direktoriaus pav. ūkiui elena.kedaitiene@gmail.com

8 446 57133;

mob. 862076074

Irma Balandienė vyr. buhalterė irma.taurage@gmail.com 8 446 57133

Loreta Stirbienė

sekretorė loreta.darzelis@gmail.com

8 446 57130;

mob. 860798148

 

 

PEDAGOGAI

 

 


Vardas, pavardė
Užimamos pareigos Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija
Giedrė Valantiejūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus pareigas aukštasis vokiečių kalbos mokytoja mok.
Adolfina Peldžiuvienė meninio ugdymo mokytoja aukštesnysis chorinio dirigavimo mokytoja vyr. mok.
Violeta Girdžiuvienė meninio ugdymo mokytoja aukštasis muzikos mokytoja vyr. mok.
Laimutė Būdienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Violeta Macijauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Vitalija Urbutienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Sigita Blaževyčienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Daiva Račkovskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Asta Gerdauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Birutė Šedienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Vida Zybartaitė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Nijolė Meištininkienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Gitana Erciuvienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Rasa Janušauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Asta Vaišnorienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Džeiralda Preikšaitienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Ramutė Dabulskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Andželika Grikietienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Svetlana Bagdonienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Laimutė Itnerienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Jolanta Gančierienė priešmokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Dalia Balčienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja

 

aukštasis
 

ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Lina Trijonienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. aukl.
Indrė Kleinienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė aukl.
Rima Liepienė logopedė aukštasis spec. pedagogas
logopedė
vyr. mok.
Vaida Mačiulienė psichologė aukštasis psichologė III kategorija
Alina Voverienė logopedė aukštasis spec. pedagogas
logopedė
mok.
Žaneta Jankauskienė socialinė pedagogė aukštasis soacialinė pedagogė vyr.soc. pedagogė